Choose your language

Om onze website optimaal te kunnen gebruiken, raden we u aan om uw browser te updaten naar een recentere versie.

Europlay op het Koninklijk Paleis!

27/02/2018

Op woensdag 13 februari was onze zaakvoerder, Guido Valcke, aanwezig op het symposium ‘Welke vorming voor onze toekomst? Duaal leren en beyond’. Verschillende bedrijven die samenwerken met scholen en jongeren deeltijds te werk stellen via duaal leren, werden persoonlijk door de koning uitgenodigd. Via duaal leren kunnen jongeren vaardigheden ontwikkelen op school en op de werkvloer.

 

 

 

Het symposium had als doel een stand van zake op te maken van de recente ontwikkelingen inzake duaal leren in België en mogelijke toekomstgerichte voorstellen te bespreken. Via een mix van getuigenissen van mensen op het veld, zoals schooldirecteurs, studenten, ondernemers en sprekers uit de bevoegde organisaties, werden de verschillende facetten van duaal leren belicht. Afsluitend gaven de bevoegde Ministers een reactie op de verschillende sprekers en formuleerden ze hun aanbevelingen voor de toekomst.

De opleiding en toekomst van jongeren is zeer belangrijk en daar wil Europlay als bedrijf zeker zijn steentje aan bijdragen!

UNDER CONSTRUCTION

Beste klant,

Momenteel werken we volop aan onze nieuwe website. Daardoor is het mogelijk dat enkele bestanden van onze producten kunnen ontbreken of nog niet actueel zijn. Neem even contact op met ons als je bestanden nodig hebt van speeltoestellen via info@europlay.eu.

 

Cher client,

Actuellement nous travaillons à notre nouveau site web. Il est possible que certains fichiers de nos produits soient manquants ou pas encore d’actualité. Veuillez nous contacter si vous avez besoin de fichiers d’équipements de jeux à info@europlay.eu.

 

Dear customer,

We are currently updating our new website. Therefore, it is possible that some files of our products may be missing or not yet up to date. Please contact us if you need files of playground equipment at info@europlay.eu.